نمایشگاه ملی مهارت ۹۷ ….

نمایشگاه ملی مهارت  تابستان ۹۷ – بوستان ملل

جلسه اختتامیه نمایشگاه دهه فجر