گالری تصاویر دانش آموزان سال ۱۳۹۷

گاری تصاویر دانش اموزان شرکت کننده در کلاسهای رباتیک آموزشگاه

ترم بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۷

« 1 از 6 »