گالری تصاویر دومین دوره مسابقات کاسپین کاپ-۲۰۱۸

گالری تصاویر دومین دوره جشنواره کاسپین کاپ ۲۰۱۸- زمستان ۱۳۹۶ ساری

برگزار کننده : آموزشگاه هوشمند رباتیک خزر

« 1 از 2 »