تقویم دوره های آموزشی و شهریه

دوره های آموزشی رباتیک با توجه به سنین مختلف بچه ها متفاوت می باشد و در انتهای هر ترم گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای به دانش آموزان داده می شود.
لطفا با دقت مطالعه فرمائید:

 • برای سنین ۶ و ۷ سال کلاس خلاقیت و مقدمات رباتیک (مهندس کوچک) در قالب ۳۰ ساعت و به صورت هفته ای ۱ ساعت برگزار می گردد که اصولا شروع این کلاسها از اول تابستان هر سال می باشد.
 • برای دانش آموزان مشغول به تحصیل در کلاس دوم ، سوم  دوره های ترمیک رباتیک برگزار می گردد که هر سه ماه (یک فصل) یک ترم می باشد و کل ترم دانش آموزان در قالب حداقل ۱۵ ترم می باشد.
 • برای دانش آموزان مشغول به تحصیل کلاس چهارم تا دوم دبیرستان دوره های ترمیک رباتیک برگزار می گردد که هر سه ماه (یک فصل) یک ترم می باشد و کل ترم دانش آموزان در قالب حداقل  ۱۱ ترم می باشد.
 • برای دانش آموزانی که برای اولین بار به آموزشگاه مراجعه می کنند تعیین سطح انجام می گیرد و هر کس متناسب با امتیاز بدست آمده در کلاس خود قرار می گیرد.
 • ساخت ربات در کلیه دوره های آموزشی از صفر تا ۱۰۰ ربات بر عهده دانش آموز می باشد و به هیچ عنوان پک آموزشی آماده در اختیار دانش آموز قرار نمی گیرد.
 • برای افراد سوم دبیرستان به بالا دوره های فشرده با توجه به علاقه مندی آنها و رشته هایی که در سایت آمده است و برای حداقل ۴۵ ساعت کلاس برگزار می گردد.
 • کلاس ایده تا اختراع نیز در قالب کلاسهای ۸ الی ۱۲ نفره و با توجه به تکمیل ظرفیت کلاس برای مدت ۲۰ الی ۲۵ ساعت برگزار می گردد.
 • دیگر دوره های آموزشی ما در قالب کلاس ۴ الی ۱۲ نفره برگزار می گردد.

 

شهریه

شهریه کلاس های آموزشگاه هوشمند رباتیک خزر در سال ۱۳۹۷

رباتیک مقدماتی (فرزند خلاق)

 • شهریه کل : برای اطلاع از شهریه لطفا به آموزشگاه مراجعه نمایید.

ترمیک مقدماتی

 • شهریه : برای اطلاع از شهریه لطفا به آموزشگاه مراجعه نمایید.

ترمیک پیشرفته

 • شهریه : برای اطلاع از شهریه لطفا به آموزشگاه مراجعه نمایید.

کلاس فشرده

 • ۴۵  ساعت
 • شهریه کل : برای اطلاع از شهریه لطفا به آموزشگاه مراجعه نمایید.

کلاسهای دیگر

 • برای اطلاع از شهریه کلاسهای دیگر  لطفا به آموزشگاه مراجعه نمایید.