درب اتوماتیک و کرکره برقی

نوعی از درب یا کرکره می باشد که به وسیله موتور و با استفاده از قدرت برق عمل کرده و در محورافقی یا عمودی باز و بسته می شود . ازدرب اتوماتیک و کرکره برقی در اماکنی مانند فروشگاه ها، مغازه ها، مجتمع های مسکونی ، ویلاهای شخصی و پارکینگ ها استفاده می شود.