راکت آبی

یکی از مسابقات جذاب هوا فضا می باشد که با توجه به نوع طراحی بدنه و مکانیزم عملکرد چتر نجات در این نوع راکت ها هیجان خاصی به برگزاری این مسابقات می دهد و هر روزه به طرفداران این مسابقه اضافه می گردد.
مکانیزم اصلی عملکرد پرتاب یا لانچ این نوع راکت در اصل بر پایه خروج فشار هوا از انتهای موشک می باشد که انهم طراحی خاص خود را دارد.

 

” برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به مکان اموزشگاه مراجعه فرمایید.”