کلاس خلاقیت (مهندس کوچولو)

خلاقیت، نوآوری است؛ یعنی فرد بتواند افكار و اندیشه ها را با هم تركیب كند و مفهومی نو خلق كند. خلاقیت مجموعه به كارگیری چند قوه است؛ هوش، پشتكار و توانایی تفكر متفاوت که مجموعا به خلاقیت  می انجامد. كودكان معمولا همه اینها را در كنار هم دارند اما در مسیر خلاقیت شان ممكن است با موانعی روبه رو شوند كه خیلی زود قوه خلاق شان ضعیف شود.

هر کودک می تواند به صورتی در نظر گرفته شود که پتانسیل خلاق بودن دارد و قادر به بیان خلاقیت می باشد. خلاقیت در کودکان زمانی قابل مشاهده است که بزرگسالان سعی می کنند توجه بیشتری به فرآیندهای شناختی کودکان کنند  تا نتایج نهایی حیطه های مختلف عملی و آگاهی.

یک کودکی که ابتدا به عنوان بسیار خلاق تشخیص داده می شود، معلوم نیست که در دوره های بعدی زندگی خود خلاقیت را نشان دهد. او استدلال می کند که این رشد ناموزون ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که صفات و مهارت های خاص با میزان مختلف رشد می کنند و تحت تاثیر محیط فردی هر کودک و تصادفات و شانس در زندگی هستند.

خلاقیت کودکان جوان می تواند از طریق مجموعه های آموزشی در سه جنبه پرورش یابد: محیط زیست خلاق، برنامه های ابتکاری و معلمان خلاق و راه های تدریس.

مبنا و اساس یک محیط خلاق تشویق بازی کردن در کودک است. بازی به شدت در بسیاری از مباحث در مورد خلاقیت کودکان برجسته شده است. فرآیند آموزش و یادگیری، می تواند تفکر خلاق را پرورش دهد و افرادی کاوشگر، آفریننده، مشکل گشا، نوآور، مولد و عامل تغییر را تربیت کند.

اموزشگاه هوشمند رباتیک خزر سعی دارد تا برای کودکان عزیز ۶ و ۷ ساله در محیطی بسیار شاد با همکاری اساتید باتجربه ،کلاسهای خلاقیت در راستای علوم شناختی و فنی را در اموزشگاه ارائه دهد تا به این دانش اموزان در راستای رشد و پرورش خلاقیت  و نیز در انجام ایده هایشان کمک کند.

ظرفیت هر کلاس حداکثر ۵ نفر می باشد و مدت زمان کلاس ۳۰ ساعت می باشد که در ادامه این عزیزان می توانند در دوره های ترمیک رباتیک اموزشگاه نیز شرکت نمایند.

 

” برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به مکان اموزشگاه مراجعه فرمایید.”