گلایدر با موتور

هواپيماهايي هستند که دارای موتور می باشند و از طریق دسته کنترل قابل هدایت می باشند طراحی ساختاری بدنه ، جنس بدنه و جانمایی موتورها و بال ها و … از نکات مهم یک پرواز خوب برای این نوع گلایدر می باشد

 

” برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به مکان اموزشگاه مراجعه فرمایید.”