تماس با ما

جهت ارتباط با آموزشگاه میتوانید از یکی از راه های زیر اقدام کنید:

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۳۹۳۲۷۵ – ۰۱۱۳۳۶۰۶۴۲۸

ایمیل: info@sari-robo.ir

آدرس: مازندران – ساری – خیابان مدرس – نبش کوچه ملکی – آموزشگاه هوشمند رباتیک خزر – کد پستی: ۴۸۱۶۶۸۷۸۳۱

فرم تماس: