دیدن کارنامه و فرم ارزشیابی

برای مشاهده کارنامه، ابتدا از لینک زیر وارد پنل کاربری خود شوید. سپس از پایین صفحه روی بخش دوره ها کلیک کرده و کارنامه دوره مورد نظرتان را دریافت کنید.

ورود به پنل کاربری

پس از ورود به پنل، همانند تصویر زیر روی بخش “دوره ها” کلیک کنید:

راهنمای دریافت کارنامه

در صفحه باز شده، انتهای ردیف هر دوره میتوانید کارنامه همان دوره را مشاهده کنید.