مشاوره و انجام پروژه

 

  • مبلغ ۳۰ هزار تومان به شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۴-۹۷۲۰-۸۸۴۴ به نام مهدی باکویی  واریز و فیش نیز به پیوست ارسال گردد.
  • وجه بالا جهت کارشناسی طرح بوده و عودت داده نمی­شود.
  • بعد از بررسی و تایید طرح با طرف قرارداد تماس حاصل می­گردد تا روند مشاوره حضوری هماهنگ شود.
  • پس از توافق طرفین در مورد نحوه اجرا و هزینه، در قیمت های زیر ۱۰ میلیون تومان ۵۰ درصد اجرت و مبالغ بالای ۱۰ میلیون تومان ۳۰ درصد اجرت جهت شروع کار و باقیمانده اجرت پس از تایید نهایی طرف قرارداد از صحت مستندات، اخذ می­گردد.
  • هزینه قطعات بر عهده سفارش دهنده طرح می­باشد و با توافق طرفین در حین انجام کار اخذ می­گردد.
  • پس از انجام و تحویل پروژه به مدت ۱ ماه رفع نقص هایی که مربوط به خطای فنی طرح باشد و توسط کارشناس تایید شود بر عهده شرکت است .

 

تاریخ و امضا: